Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 2: Česká republika (2).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Česká republika (1).
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
24.08.2016, ČHS 21.10.2017
12.09.2018
Špimberk, ZR, ČESKÁ REPUBLIKA 423 d
749 d
112 km chycen, kontrolován
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
22.05.2014, Písařov, UO, ČESKÁ REPUBLIKA 25.09.2016, ČHS 857 d 29 km kontrolován