Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Francie (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
25.10.2013, ČHS 31.10.2014 Joudreville, FRANCIE 371 d 823 km střelena