Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 0.
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 1: Rusko (1).
Datum a místo kroužkování Datum nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
19.10.2009, Gumbaritsy, RUSKO 14.11.2010, ČHS 391 d 1 532 km kontrolován